Noteikumi un nosacījumi

 

PINS Bonusway etiķete

Mēs no Bonusway vēlamies jums piedāvāt vislabākos piedāvājumus PINS pelnīšanai par jūsu tiešsaistes pirkumiem. Šim nolūkam mēs esam izveidojuši īsu etiķeti, kurai cerams visi PINS Bonusway lietotāji sekos, un tas ļaus mums arī nākotnē piedāvāt jums lieliskus piedāvājumus PINS pelnīšanai par pirkumiem.


PINS Bonusway etiķete:

1. Reģistrācija un mūsu pakalpojumu izmantošana ir pilnīgi bez maksas.

2. Uzkrātie PINS tiks apstiprināti, kad tiešsaistes tirgotājs būs apstiprinājis attiecīgo pirkumu. Ja no interneta veikala iegādatais pirkums tiks atgriezts vai atcelts, PINS par pirkumu netiek iemaksāts.

3. Mēs pārskaitām PINS uz attiecīgā lietotāja PINS kontu. 

Šie bija PINS Bonusway lietošanas etiķetes galvenie punkti. Mūsu pilno pakalpojumu lietošanas noteikumus un nasicījumus ir iespējams apskatīt zemāk.

 

Noteikumi un nosacījumi


1. Ievads

Šis līgums ir juridisks dokuments, kas nosaka jūsu tiesības un pienākumus un PINS Bonusway ("mēs" vai "PINS Bonusway") tiesības un pienākumus, kas saistas ar šo vietni un caur to sniegtajiem pakalpojumiem ("PINS Bonusway pakalpojumi"). Pirms PINS Bonusway pakalpojumu lietošanas, jums ir jāizlasa un jāsaprot šī līguma saturs. Reģistrējoties, jūs piekrītat, noslēgt ar mums nolīgumu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Jūs piekrītat, ka šis Līgums var tikt mainīts saskaņā ar tā 16. sadaļu. Personas, kas reģistrējas PINS Bonusway, lieto jau esošo PINS "Lietotājvārdu" un kļūst par servisa "Lietotājiem".

 

2. PINS Bonusway serviss

PINS Bonusway pakalpojums ļauj "Lietotājiem" saņemt daļēju naudas līdzekļu atgriešanu PINS formā no attiecīgajiem reklāmdevējiem par izsekotajiem un veiktajiem pirkumiem. Lai Lietotājs varētu saņemt naudas atgriešanu no Reklāmdevēja, Reklāmdevējam ir jāapstiprina, ka Lietotāja pirkums ir izsekots, patiess, nav viltots un veiksmīgi pabeigts. Pirkums ir pabeigts, kad lietotājs ir samaksājis par pirkumu Reklāmdevējam, ir to saņēmis, un Lietotājs sūdzību iesniegšanas termiņā nav iesniedzis Reklāmdevējam sūdzību par pirkumu. Pirkuma veikšana ir pabeigta, ja tā atbilst visiem iepriekš minētajiem punktiem. Pirkums var tikt apstiprināts uzreiz, taču visbiežāk tiešsaistes mazumtirgotāji apstrādā pirkuma darījumus un tikai pēc tam, kad ir beidzies jūsu iegādātās preces atgriešanas periods, pirkums var tikt apstiprināts. Minētais periods var ilgt vairāk kā 30 dienas. Tālāk PINS Bonusway ir nepieciešams iegūt no Reklāmdevēja visu komisiju par veikto pirkumu, lai PINS Bonusway varētu Lietotājam veikt nepieciešamo daļējo naudas atmaksu PINS formā. PINS Bonusway nenes atbildību par to, ja interneta veikals nav veicis pirkuma reģistrāciju.

Definīcija. Naudas atmaksa ir naudas summa, ko Lietotājs saņem, pareizi izpildot "Darījumu, kas atbilst visām izvirzītajām prasībām", caur PINS Bonusway.

Definīcija - Izsekotais darījums ir, darījums, kas ir veikts caur PINS Bonusway (pirkums atbilst visiem PINS Bonusway veiktā pirkuma nosacījumiem) un kuru reklāmdevējs ir mums apstiprinājis. Izsekota darījums ir statuss negarantē to, ka lietotājs saņems PINS par veikto pirkumu.


3. Naudas daļēja atmaksa PINS formā

Ja Lietotāja konts atbilst visām prasībām un ir izpildīti visi nepieciešamie darījuma / pirkuma nosacījumi un ja mēs esam saņēmuši no Pārdevēja komisiju, mēs apmaksājam PINS lietotājam Atkarībā no Reklāmdevēja, komisijā var nebūt ietvertas piegādes izmaksas vai pievienotās vērtības nodoklis. PINS Bonusway patur tiesības izlemt, kādu daļu no saņemamās komisijas paturēt. Izvēlēta naudas vērtība pilnībā pieder PINS Bonusway, un Lietotājam nav tiesību uz to, līdz brīdim, kad PINS tiek iztērēti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir daudz dažādu situāciju, kad darījums netiek apstiprināts, jo tas var neatbilst nepieciešamajām prasībām. Šādos gadījumos komisija netiek lietotājam izmaksāta.

 Šeit ir daži piemēri minētajiem gadījumiem, kad komisija var netiekt izmaksāta:

a. Skaidras naudas maksājums, ko esam saņēmuši no Reklāmdevēja, nav saistīts ar nevienu Darījumu, kas atbilst PINS Bonusway prasībām, vai lietotāja vārdu (piemēram, situācijā, kad lietotājs nav ielogojies PINS Bonusway servisā, veicot attiecīgo pirkumu).

b. Darījums, uz kuru attiecas PINS atmaksa, tiek atcelts pēc tā veikšanas (pirkums ir atgriezts vai atcelts).

c. PINS atmaksa netiek arī veikta, ja:

a. Tā ir atcelta saistībā ar šī Līguma 7. sadaļu,

b. Attiecīgais lietotāja PINS Bonusway Konts ir saistīts ar krāpnieciskām darbībām vai ja ir pārkāpti, kādi šī līguma noteikumi,

c. Attiecīgais PINS Bonusway lietotāja konts tiek izmantots, lai veiktu pirkumus citas personas vārdā,

d. PINS atmaksa ir saņemta zem lietotājvārda, kas nav izmantots vairāk kā 12 mēnešus.


4. Intelektuālais īpašums

Lejupielādējot vai iekļaujot materiālus PINS Bonusway servisā, lietotājs piešķir:

a. Mums neekskluzīvu licenci (ieskaitot tiesības izsniegt apakšlicences), lai izmantotu, kopētu un izplatītu minētos materiālus, izmantojot PINS Bonusway servisu un visus citus interaktīvos pakalpojumus, kurus mēs vai mūsu nozīmētas privātpersonas izmanto, lai nodrošinātu PINS Bonusway pakalpojumus (vai Pakalpojumus, kas balstīti uz PINS Bonusway pakalpojumu bāzes).

b. Citiem lietotājiem (izmantojot mūs, iepriekš minēto, licenci), neekskluzīvas, personiskas, nenododamas tiesības skatīt attiecīgos materiālus.

Jūs novērtējat un saprotat, ka visa satura preču zīmju tiesības un citus iespējamos intelektuālos īpašumus, kas ir saistīti ar PINS Bonusway pakalpojumiem, (ieskaitot materiālus, kuru veidotaji ir lietotāji vai reklāmdevēji) ir mūsu īpašums. Nevienam nav tiesību PINS Bonusway mājaslapā kopēt, izplatīt, publiski demonstrēt vai veidot atvasinātos darbus vai izmantot jebkādus uzņēmuma īpašumā esošos materiālus, neiegūstot PINS Bonusway īpašu rakstisku atļauju.


5. Konfidencialitātes politika

Mūsu konfidencialitātes politika ir šī Līguma daļa, un, noslēdzot šo līgumu ar mums, jūs vienlaicīgi piekrītat, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Tā kā internets ir globāls informācijas tīkls, mēs lūdzam ņemt vērā to, ka pēc satura ievietošanas PINS Bonusway, šis saturs var būt pieejams un redzams interneta lietotājiem visā pasaulē.


6. Mūsu loma

PINS Bonusway nekādā veidā nepiedalās nekādos darījumos ar reklāmdevējiem un nav reklāmdevēju piedāvāto preču vai pakalpojumu pārdevējs vai piegādātājs. Tādēļ mums nav juridisku pienākumu, kas attiecas uz reklāmdevēju sniegtajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Sakarā ar iepriekš minēto, mēs nevaram ietekmēt un uzņemties atbildību par:

a. Pakalpojumu vai produktu kvalitāti, drošību vai likumību, ko nodrošina Reklāmdevēji,

b. To vai reklāmdevējs spēs piegādāt attiecīgos pakalpojumus vai produktus.

Lietotājiem ir jābūt piesardzīgiem, veicot darījumus ar Reklāmdevējiem, tāpat kā veicot jebkuru citu pirkumu internetā. Jums, ciktālu to atļauj likums, jāatbrīvo mūs, PINS Bonusway darbiniekus un jebkuru no mūsu partneriem no saistībām, kuras pamatojas uz jebkādiem darījumiem ar Reklāmdevējiem, ieskaitot (bez ierobežojumiem) visas prasības un sūdzības, kas saistītas ar nerealizēto vai realizēto Darījumi ar Reklāmdevējiem vai preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu pārdošanai vai piegādi, kā arī realizēto preču vai pakalpojumu pārdošanu vai piegādi, kas saistīti ar jebkuru darījumu ar Reklāmdevējiem.

7. Līguma noteikumu un nosacījumu pārkāpšana

Mēs (PINS Bonusway) rezervējam vienpusējas tiesības iesaldēt vai liegt piekļuvi katram PINS Bonusway Lietotāja kontam vai tā daļai, ja, pēc mūsu domām, attiecīgais Lietotājs vai lietotājvārds pārkāpj kādu no šī Līguma sadaļām. Atsevišķa Lietotāja ID var izmantot tikai, lai veiktu pirkumus un citus darījumus minētā Lietotāja vārdā, nevis kādas citas fiziskas personas vārdā vai labā. Lietotāji nedrīkst veikt vai mēģināt veikt jebkādus darījumus ar jebkuru Reklāmdevēju lai iegūtu PINS, a) sniedzot citas personas personas datus, (b) maldināt vai netaisnīgi izmantot Reklāmdevēja piedāvājuma klāstu, vai (c) pārkāpjot jebkādus noteikumus vai nosacījumus, kurus PINS Bonusway vai Reklāmdevējs ir noteicis attiecīgajam darījumam.

Katram lietotājam ir pienākums pārliecināties, vai saturs, ko viņš / viņa pievienojis vai kas ir saistīts ar viņa / viņas ID:

a. Nav apvainojošs, aizskarošs, kā arī tajā nav attainotas nav draudīgas vai netiklas dabas;

b. Nav plānots un nevar radīt nevajadzīgu kaitējumu vai bažas nevienai personai;

c. Nesatur datorvīrusu, makro vīrusu, Trojas zirgu, datora tārpu vai jebko citu, kas paredzēts, pārtraukt vai traucēt parasto datoru darbību vai slepeni pārtvert un izmantot privātos personas datus;

d. Neatbilst vai nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu vai noteikumus (tostarp - patērētāju aizsardzības tiesības, pasta pasūtīšanu vai tālpārdošanu, negodīgu konkurenci, diskrimināciju, nepareizu tirdzniecību, autortiesības, zīmolus un privātumu);

e. Nepārkāpj nevienas juridiskas personas vai organizācijas tiesības (tai skaitā visas ar privātumu saistītās tiesības);

f. Ja saturs ir atsauksme par Reklāmdevēju, tas ir precīzs un taisnīgs;

Ja jūs esat pieredzējis PINS Bonusway platformā saturu, kas, šķiet, pārkāpj vai neatbilst kādai no iepriekš minētajām prasībām, mēs lūdzam jūs informēt mūs. Katrs Lietotājs atzīst, ka mums ir tiesības, bet ne pienākums, izdzēst visus materiālus, kas izskatās kā šī Līguma pārkāpumi, pamatojoties uz trešo personu vai citu lietotāju liecībām.


8. Saziņa ar trešājām personām

Ja kāds ar mums sazinās saistībā ar materiālu vai darījumiem, kas kādā veidā ir saistīti ar jums vai jūsu lietotājvārdu, jūs piekrītat sekojošiem punktiem:

1. a. Ka jūs sniegsiet visu informāciju un palīdzību, kas mums varētu būt nepieciešama, lai atbildētu uz attiecīgajam kontaktam;

2. b. Ka jūs ātri reaģēsiet (vienas nedēļas laikā) un precīzi ziņosiet, ja mēs nolemtu pārsūtīt kontaktu jums, lai saņemtu atbildi no jums.


9. Papildu pakalpojumi

Mēs vai mūsu partneri laiku pa laikam var piedāvāt jaunus vai papildu pakalpojumus, izmantojot PINS Bonusway pamatpakalpojumu. Uz šo pakalpojumu izmantošanu var attiecināt papildu nosacījumus un noteikumus. Mēs paziņosim par šiem papildu noteikumiem PINS Bonusway servisam atbilstošā veidā, kad piekritīsiet izmantot papildu pakalpojumu. Ja jūs pārkāpjat būtiskos papildu pakalpojumu noteikumus, jūs arī pārkāpjat šo līgumu.


10. PINS Bonusway servisa operācijas

Mēs vienmēr paturam tiesības pilnībā noņemt, rediģēt vai iesaldēt PINS Bonusway pakalpojuma vai PINS Bonusway pakalpojuma daļas. Tas var notikt juridisku iemeslu dēļ, kas var būt saistīti ar drošību, tehniskiem vai komerciāliem jautājumiem. Mēs cenšamies, bet negarantējam iepriekšēju brīdinajuma paziņošanu 30 dienas pirms šāda veida pasākuma veikšanas, izņemot gadījumos, kad attiecīgie pasākumi ir nepieciešami drošības apsvērumu vai tehnisku problēmu dēļ, kas citādi negatīvi ietekmētu PINS Bonusway servisu. PINS Bonusway pakalpojums reizēm var būt nepieejams, tehnisku problēmu dēļ vai internetā kopumā, taču parasti mēs cenšamies atrisināt šīs problēmas, ar prasmīgu, veiklu un rūpīgu pieeju, ja attiecīgās problēmas ir ietekmējamas no PINS Bonusway puses. Tomēr mēs lūdzam jūs ņemt vērā, ka mēs negarantējam nepārtrauktu PINS Bonusway pakalpojuma pieejamību, kā arī piekļuvi jebkuram tajā redzamajam saturam.

Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs cenšamies pārliecināties, ka attiecīgās situācijas, kad PINS Bonusway pakalpojumi var nebūt pieejami, ir laicīgi noskaidrotas un PINS Bonusway lietotaji ir laicīgi informēti par to, ka šajā laika brīdī pins Bonusway pakalpojumi būs pieejami minimāli.

Drošības un citu iemeslu dēļ mēs varam lūgt PINS Bonusway lietotajam mainīt paroli vai citu informāciju, kas nepieciešama, reģistrējoties PINS Bonusway pakalpojumā; Tomēr mēs nekad nepieprasīsim jūsu paroli pa e-pastu, tālruni vai jebkādā citā veidā, izmantojot pins.bonusway.lv vietni. Jūs esat pilnībā atbildīgs par to, lai jūsu parole un visa cita iespējamā autentifikācijas informācija būtu konfidenciāla.


11. Atbildība

a. Mūsu mērķis ir nodrošināt PINS Bonusway servisu ar atbildību un rūpību, lai sasniegtu PINS Bonusway pakalpojumu augstāko kvalitati, taču mēs nevaram un negarantējam, ka PINS Bonusway pakalpojumi atbilst jūsu personīgajām prasībām.

b. PINS Bonusway atbildība sniedzas tik tālu, cik tas ir skaidrots šajā Līgumā. PINS Bonusway nekādā citā veidā nenes atbildību par zaudējumiem (tostarp nolaidību, juridisku saistību pārkāpumiem vai citiem zaudējumiem), kuri nav noteikti šajā Līgumā.

c. PINS Bonusway nav atbildīgs par lietotāju un citu personu traumām vai nāves gadījumiem, kas noticis jebkāda iemesla dēļ.

d. Vienmēr ņemot vērā “e” punkta ierobežojumus, PINS Bonusway ir atbildīgs tikai par tiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, saskaņā ar prasību par zaudējumu atlīdzību (ieskaitot neuzmanību, juridisku saistību pārkāpumu vai citus zaudējumus) vai citādi, ja tie ir saistīti ar darbinieku, mūsu pārstāvju vai apakšuzņēmēju darbībām vai bezdarbību. Ar PINS Bonusway saistītās saistības attiecas uz 12 mēnešu periodu, kurš sākas no brīža, kad lietotajs ir izveidojis savu Lietotājvārdu, un tās nedrīkst pārsniegt summu, kas ietver kopējo pirkumu daļējo naudas atmaksu uz attiecīgā lietotāja PINS Bonusway kontu minēto 12 mēnešu periodā.

e. Mēs neesam līgumiski atbildīgi par jums vai kādu citu juridisku personu, saistībā ar zaudējumiem (tostarp nolaidību, juridisku saistību pārkāpumiem vai citiem zaudējumiem) vai citādi:

1. Par jebkādiem zaudējumiem vai peļņas samazināšanos.

2. Par jebkādiem netiešiem, tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, izmaksām vai prasījumiem par zaudējumu atlīdzināšanu, pat ja šīs pretenzijas rodas tādēļ, ka PINS Bonusway pakalpojumi nav nodrošināti vai nodrošināti novēloti.

3. Papildus tam, kas skaidri norādīts citur šajā nolīgumā, visi līgumā paredzētie priekšlikumi, garantijas, noteikumi un citi noteikumi (gan tiešie, gan netieši izriet no likuma, tiesību aktu vai citadi) ir izslēgti no šī Līguma, izņemot krāpšanas gadījumus vai gadījumus, kad Tiesību akti neļauj šādu izslēgšanu.

4. PINS Bonusway nav atbildīgs pret jums vai kādu citu personu attiecībā par saturu, kuru lietotāji ir radījuši vai veicinājuši, saistībā ar veiktajiem darījumiem (vai neveiktajiem) ar Reklāmdevējiem vai saistīti ar jebkādu darbību vai saziņu saistībā ar šādu saturu Vai darījumiem.

5. Šīs sadaļas noteikumi (12) paliek spēkā pat tad, ja šis nolīgums būtu citādi jāpārtrauc vai jāizbeidz.


12. Kompensācijas

PINS Bonusway lietotajiem ir pienākums atlīdzināt PINS Bonusway par visām saistībām, pretenzijām par zaudējumu atlīdzību un izmaksām, kuras var izraisīt vai kas saistītas ar (a) jebkuru šī Līguma pārkāpumu, ko veicat jūs vai jūsu lietotājvārds, vai (b) darījumu ar Reklāmdevēju.


13. Līguma nodošana

Mēs paturam vienpusējas tiesības nodot šo Līgumu daļēji vai pilnībā trešai pusei un nodot vai piešķirt apakšuzņēmējam visas vai visas mūsu tiesības un saistības, uz kurām attiecas šis Līgums. Mēs varam arī pārsūtīt līgumu, lai varētu samazināt saskaņā ar šo nolīgumu sniegtās garantijas. Jūs nedrīkstat nodot vai izbeigt šo Līgumu vai nodot kādas no jūsu tiesībām vai saistībām saskaņā ar šo Līgumu apakšuzņēmējam bez PINS Bonusway iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.


14. Līguma izbeigšana

Lietotājs var jebkurā laikā izbeigt PINS Bonusway pakalpojuma izmantošanu. PINS Bonusway var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja PINS Bonusway konstatē, ka Lietotājs jebkādā veidā rīkojas pret PINS Bonusway uzņēmējdarbību vai citām PINS Bonusway interesēm. Līguma izbeigšana stājas spēkā nekavējoties. Lietotājs šajā gadījumā zaudē jebkādu naudas līdzekļus, kurus viņš / viņa, ir uzkrājis ar savu PINS Bonusway Lietotāja vārdu, neatgriezeniski un pilnīgi. Šajā gadījumā PINS Bonusway arī ir tiesības neļaut Lietotājam nākotnē pieslēgties PINS Bonusway servisam.


15. Līguma būtība

Šā nolīguma mērķis ir ietvert visus vienošanās punktus, kas saistīti ar PINS Bonusway lietotājiem un PINS Bonusway servisu. Mēs uzskatām, ka līgums ir taisnīgs un saprātīgs. Tas aizvieto visus iepriekšējos ar jums saistītos līgumus un vienošanos, kas saistītas ar PINS Bonusway servisu, izņemot jebkādu krāpšanu, vai nepatiesas informācijas sniegšanu, ja tāda pastāv.


16. Šī līguma pārskatīšana

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam pārskatīt šo Līgumu un parādīt jauno versiju PINS Bonusway servisā. Pārskatot šo Līgumu, mēs parādīsim jauno versiju PINS Bonusway servisā, un šo nosacījumu un noteikumu jaunā versija stāsies spēkā nekavējoties un līdz ar to regulēs PINS Bonusway pakalpojus un jūsu attiecības ar mums:

a. Ja kāda no izmaiņām ir izdarīta šī Līguma aktīvajās sadaļās un pārskatīšana var negatīvi ietekmēt jūs, jums ir trīs kalendārās dienas, sākot no jaunās versijas parādīšanas, lai reaģētu. Ja jūs nevēlaties, lai uz jums attiecas jaunās līguma izmaiņas, jūs varat par to informēt mūs trīs kalendāro dienu laikā. Pēc tam jums pilnībā jāpārtrauc PINS Bonusway pakalpojuma izmantošana.

b. Ja pārskatīšana neattiecas uz šī Līguma noteicošajām sadaļām vai tā nevar ietekmēt jūs negatīvi (piemēram, sadaļas, kuras jau ir iekļautas šajā nolīgumā), izmaiņas vienmēr stājas spēkā nekavējoties, kad jaunā Versija tiek pievienota vietnei (vai vēlāk, mēs tās varam norādīt jaunajā līguma versijā).


17. Vispārīgi

Gadījumā, pat ja neviena šī Līguma daļa netiek uzskatīta par juridiski derīgu vai piemērojama, šis Līgums paliek spēkā un ir piemērojams. Jūs un PINS Bonusway ir neatkarīgas puses, un šā nolīguma mērķis nav izveidot, kā arī nenosaka pārstāvību, partnerību, kopuzņēmumu vai darbinieku un darba devēju attiecības starp iesaistītajām pusēm. Ja kādā situācijā mēs neatsaucamies uz jebkādiem noteikumiem vai rīkojamies saistībā ar jūsu vai citu līguma pārkāpumiem, tas neliedz mūsu tiesības rīkoties attiecībā uz sekojošiem vai līdzīgiem pārkāpumiem nākotnē.


18. Piemērojamais likums

a. Šis līgums un mūsu attiecības ar jums un ikvienu PINS Bonusway lietotāju ir pakļauti Somijas likumiem.

b. Attiecībā uz strīdiem, kas izriet no šī nolīguma, jums un mums jāgriežas attiecīgajā kompetentajā Somijas publiskajā iestādē.


19. Atkārtotais mārketings

PINS Bonusway izmanto Google AdWords atkārtotā mārketinga un līdzīgās mērķauditorijas funkcijas. Apmeklējot PINS Bonusway vietni, Google instalē jūsu pārlūkprogrammā sīkfailu, kas ļauj Google jums norādīt PINS Bonusway reklāmas citās vietnēs vai pašos Google pakalpojumos (piemēram, Google meklēšanā, Gmail, YouTube). Līdzīga mērķauditorijas funkcija var parādīt PINS Bonusway reklāmas, ja jūsu profils (piemēram, dzimums, vecums, intereses) atbilst citu apmeklētāju profilam PINS Bonusway vietnē, saskaņā ar Google.

Ja vēlaties atspējot Google sīkfailus, varat to izdarīt, izmantojot Google reklāmu iestatījumus.


20. Datu aizsardzība

Balstoties uz Latvijas valsts “Fizisko parsonas datu aizsardzības likuma”, 3. pantu PINS Bonusway nav jāreģistrē Latvijas lietotaju datu apstrādei.


21. Pārlūkprogrammas paplašinājums

PINS Bonusway nodrošina pārlūkprogrammas paplašinājumu populārākajām pārlūkprogrammām. Papildinājums atvieglo PINS uzkrāšanu, atgādinot par PINS lietotājam tiešsaistes veikala vietnē.

Ja lietotājs nolemj klikšķināt uz tiešsaistes veikalu, izmantojot pārlūka paplašinājumu, lietotājs tiek novirzīts uz reklāmdevēja vietni. Kad lietotājs noklikšķina uz saites, pārlūkā tiek ievietots filiāles sīkfails, kas ļauj uzkrāt prēmijas.


Kontaktinformācija

Mēs esam Bonusway Oy, un mūsu saziņas un uzziņu adrese ir tiešsaistes pakalpojums PINS Bonusway un lietotāja atbalsta e-pasts info@bonusway.lv. Mēs lūdzam jūs atcerēties, ka visi kontakti (tostarp oficiālie paziņojumi), uz kuriem attiecas šī Līguma darbības joma, jānosūta un jāsūta pa e-pastu. Šim nolūkam jums ir jānosūta ziņojums, izmantojot mūsu kontakta e-pasta adresi info@bonusway.lv